Металспед ООД Бургас - Производство и монтаж на метални конструкции

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

Продукцията на „Металспед” ООД се реализира основно чрез големи търговци на ел. оборудване и енергийните дружества в страната. Фирмата владее около 30 – 40 % от вътрешния пазар на тази продукция, като основно снабдява областите Бургас, Сливен и Варна, а чрез големите търговци и други градове. На територията на гр. Бургас фирмата заема основен дял - 70 %, а във Варна – 10 %.

Маркетинговата стратегия на фирмата е насочена към разширяване на продажбите и излизане на външния пазар, като основна цел на „Металспед” ООД е 20% от годишния оборот да се реализира на него. Това ще допринесе за укрепване на финансовата стабилност на фирмата и ще доведе до увеличаване на производствените й мощности, включително чрез доизграждане на ново производствено помещение към вече съществуващите.

Основни партньори и клиенти на фирмата са:

 • „Кабелкомерс” АД – гр. Бургас
 • „Филкаб” АД – гр. Пловдив;
 • „ТМТ- Елком” ООД - гр. Пловдив;
 • „Интерком груп”ООД – гр.Варна;
 • „Хъс” ООД – гр. Пловдив;
 • „Кльокнер метал” – гр. София;
 • „Трейс” АД – гр.Бургас;
 • „Торкрет”ООД – гр.Бургас;
 • „Ремонтстрой” – гр.Бургас
 • „Трансвагон” АД – гр. Бургас;
 • „Пристанище Бургас” АД;
 • „Карго хендлинг анд лашинг ” ЕООД и други.

„Металспед” ООД има реализирани много проекти в областта на строителството, особено в хотелиерския бизнес и е участвала като подизпълнител на големи инфраструктурни обекти, като военни бази, молове и др. на територията на Бургаска област и курортните комплекси.