Металспед ООД Бургас - Производство и монтаж на метални конструкции

Производство и ремонт на специализирани морски съдове и др.

От 2006 г. „Металспед” ООД обособява ново производство – изработка и пускане в експлоатация на специализирани плаващи морски съдове и понтони. Произвеждаме плаващи понтонни тераси за заведения и други дейности с размери от 15 кв.метра до 400 кв.метра полезна площ.

Построили сме и няколко специализирани малки плавателни драгажни съдове.

От 2008 г. фирмата се занимава и с укрeпване и разкрепване на корабни товари. Изпълнявали сме поръчки по укрепване на големи генератори, цистерни и ветрогенератори.

специализирани морски съдовеспециализирани морски съдовеспециализирани морски съдовеспециализирани морски съдовеспециализирани морски съдовеспециализирани морски съдовеспециализирани морски съдовеспециализирани морски съдове