Металспед ООД Бургас - Производство и монтаж на метални конструкции

Производство на заземителна арматура - колове и шини

Дружеството се занимава с производство на заземителна арматура от 2005 година. Обособен е Поцинковъчен цех, в който се намират машините за разкрой на метали, заваръчни места и основните вани за поцинковане. Цехът е оборудван с необходимия брой металорежещи и заварочни машини и агрегати, две поточни линии с вани за поцинковане и електрическо оборудване към тях. Там се извършва поцинковането на детайли, което се използва като антикорозионно покритие, след което детайлите се боядисват.

Произвеждат се поцинковани колове и шини за заземяване на машини, сгради и всякакъв вид съоръжения.

Освен произведените от фирмата изделия, в галваничните вани има възможност да се поцинковат и всякакви други детайли с максимални размери: 3000х900х900 мм.

Основни видовете изделия, които фирмата произвежда:

  • Кол, заземителен 63/63/5/1500 - 40/3/1500;
  • Кол, заземителен 63/63/5/2500 - 40/3/1500;
  • Кол, заземителен 63/63/5/3000 - 40/3/1500;
  • Кол, заземителен 50/50/5/1500 - 30/3/1500;
  • Шина, студено поцинкована 40х4х6000мм.;
  • Шина, студено поцинкована 30х3х6000мм.;
  • Шина, студено поцинкована 25х4х6000мм.;

Поцинкованите заземителни колове и шини са проектирани, конструирани и произведени съгласно установената инженерна практика в съответствие с приложимите за него изисквания на стандарти: БДС 3820:1974 „Мрежи електрически 380 - 220 V. Постоянни заземители” и БДС EN ISO 2081:2009 „Метални и други неорганични покрития. Електроотложени покрития от цинк с допълнителни обработки върху чугун или стомана (ISO 2081:2008)”.

Производство на заземителна арматура - колове и шиниПроизводство на заземителна арматура - колове и шиниПроизводство на заземителна арматура - колове и шиниПроизводство на заземителна арматура - колове и шини