Металспед ООД Бургас - Производство и монтаж на метални конструкции

За нас

Фирма „Металспед“ е създадена през 1996 г. с основен предмет на дейност - търговия и спедиция на черни метали и стоки. От 2005 г. компанията започва производство на заземителна арматура, поцинковане на детайли и малки конструкции. Изградена е производствена линия за ръчен разкрой и заваряване на заземителна апаратура с последващо поцинковане. Произвеждат се поцинковани колове и шини за заземяване на машини, сгради и всякакъв вид съоръжения.

От 2006 г. стартира производство и монтаж на парапети, конструкции и огради. Фирмата набира опит в построяването на малки специализирани плавателни средства. Построен е и собствен плавателен съд за драгиране и малък обслужващ моторен катер. Построени са няколко плаващи понтонни тераси с различни големини.

През 2008 г. „Металспед“ООД изгражда собствена база, състояща се от производствен цех – 500 м² и прилежаща територия – 1 200 м² в промишления район на гр. Бургас. Производственият цех е разделен на 2 части – поцинковъчен цех и цех за производство на метални парапети, огради и конструкции. Извън производствените халета са обособени помещения за боядисване и складове.Планирано е изграждане на хале от 200 м². за развиване на ново производство - създаване на линия за лазерен разкрой и металообработка.

Фирмата разполага с достатъчен брой машини и съоръжения за извършване на основните си дейности, обучен персонал и собствен транспорт.